ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Eshel
Amit
שם מלא באנגלית:
אשל
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
204153837
ת.ז.
עמית
שם מלא:
28/05/92
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6423923
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
0525393424
עיר:
נייד:
ויצמן 27
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בורוכוב 22 גבעתיים
כתובת:
דוא"ל:
מאנה 25 תל אביב
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מו"לית
עיסוק:
נייד:
מתכנן חוויית משתמש
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
יעל שכנאי
אריאל אשל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
19/10/12
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מאבחנת פסיכוטכנית
תפקיד:
השכלה:
מדעי החברה
מגמה:
בלשנות
חוג:
עירוני א
אוניברסיטת תל אביב
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
לימודי התואר שלי הושהו לקראת סיום, לצורך חישוב מסלול מחדש
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעצמי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
204153837
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
204153837
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09