תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Paz
Hila
שם מלא באנגלית:
פז
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
204013551
ת.ז.
הלה
שם מלא:
3.6.1995
ישראלית ופולנית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
1793000
מיקוד:
דוא"ל:
קיבוץ הרדוף
052-5989629
עיר:
נייד:
00
04-9059267
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
קיבוץ הרדוף
כתובת:
דוא"ל:
קיבוץ הרדוף
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עובדת סוציאלית
עיסוק:
052-2619795
נייד:
עורך דין
עיסוק:
054-6776771
נייד:
עיסוק:
נייד:
יעל פז
רביד פז
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
29.5.2015
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מפקדת של עולים חדשים
תפקיד:
השכלה:
תיאטרון
מגמה:
מכינה קדם צבאית
חוג:
וולדורף הרדוף
עין פרת
2014
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תעודת גמר
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
סדנאות כתיבה-בית אביחי, סדנאות הבית
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עזרה בסיסית מהמשפחה, אעבוד כמה שיתאפשר ואשמח להגיש בקשה למלגה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
204013551
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
204013551
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09