תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
benbenishty
boaz
שם מלא באנגלית:
בנבנישתי
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
203831433
ת.ז.
בועז
שם מלא:
24.7.1992
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5248101
מיקוד:
דוא"ל:
רמת גן
050-6335211
עיר:
נייד:
ארלוזרוב 1
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
נשר 27 אילת
כתובת:
דוא"ל:
נשר 27 אילת
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מרפאה בעיסוק
עיסוק:
052-2621999
נייד:
מתאם תשתיות
עיסוק:
052-3933521
נייד:
עיסוק:
נייד:
דלית
שמואל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
14.7.2015
שחרור:
4.4 שנים
משך שרות:
קצין חי"ר
תפקיד:
השכלה:
תאטרון ותנ"ך
מגמה:
קורס יסודות המשחק
חוג:
מעלה שחרות
ניסן נתיב
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
קורס יסודות המשחק
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
פקדון צבאי , חסכונות ומלגות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
203831433
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
203831433
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09