ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
BAR SHAVIT
YAEL
שם מלא באנגלית:
בר שביט
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
203770391
ת.ז.
יעל
שם מלא:
9.1.92
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
76230
מיקוד:
דוא"ל:
רחובות
05492229941
עיר:
נייד:
השומרים 35
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
השומרים 35 רחובות
כתובת:
דוא"ל:
השומרים 35 רחובות
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
אחות טיפת חלב
עיסוק:
0505378752
נייד:
אגרונום
עיסוק:
0547772057
נייד:
עיסוק:
נייד:
שרה
089450066
נתן
089450066
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
נובמבר 12
שחרור:
שנתיים וחודש
משך שרות:
מפקדת קורס
תפקיד:
השכלה:
תאטרון ואומנות
מגמה:
משחק
חוג:
עמוס דה- שליט
בית צבי
2016
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.גמר
תיכונית:
על תיכוני:
3
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עם כסף שחסכתי ועזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
203770391
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
203770391
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09