הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Tzur Wisfelder
Tom
שם מלא באנגלית:
צור וייספלדר
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
201593373
ת.ז.
תום
שם מלא:
6/7/89
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6652531
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
0544533453
עיר:
נייד:
נחלת בנימין 119
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
שדרות ירושלים 14 אשדוד
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
ראש הרווחה בעיריית א
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
רונית צור וייספלדר
0534867330
גיא צור וייספלדר ז"ל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
02/08
שחרור:
חודשיים
משך שרות:
רל"שית של קצין אג"ם פקמ"ז
תפקיד:
השתחררתי לאחר חודשיים מטעמים פציפיסטיים. הסעיף הרשמי היה 24 "מטעמי בריאות".
השכלה:
תקשורת
מגמה:
תואר ראשון בתקשורת
חוג:
עירוני א' מודיעין
מכללת ספיר
2012
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
3
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעצמי ובעזרת אמי.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
201593373
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
201593373
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09