טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2018
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Goldman
Omry
שם מלא באנגלית:
גולדמן
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
201326527
ת.ז.
עומרי
שם מלא:
18.04.1989
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4331630
מיקוד:
דוא"ל:
רעננה
0512215051
עיר:
נייד:
החי״ל 51
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
החי״ל 51, רעננה
כתובת:
דוא"ל:
החי״ל 51, רעננה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מנהלת מקהלה
עיסוק:
0526119989
נייד:
השקעות
עיסוק:
0526119988
נייד:
עיסוק:
נייד:
אפרת גולדמן
דרור גולדמן
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
28.03.2014
שחרור:
7 שנים
משך שרות:
מפקד סוללה- תותחנים
תפקיד:
השכלה:
מדעי המחשב
מגמה:
חוג:
מור מטרו ווסט
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
סטודנט תואר ראשון בהיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
בינוני
קריאה:
טוב מאד
בינוני
דיבור:
טוב מאד
גרוע
אנגלית:
הולנדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות / מלגות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
201326527
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
201326527
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09