טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
1992
Gendel
Gil
שם מלא באנגלית:
גנדל
שנת עליה:
זכר
מין:
ארה"ב
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
200161792
ת.ז.
גיל
שם מלא:
9.11.1987
ישראלית ואמריקאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4425024
מיקוד:
דוא"ל:
כפר סבא
0524742357
עיר:
נייד:
התחיה 20 ג'
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
ארה"ב
כתובת:
דוא"ל:
החיל 20 כפר סבא
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה
עיסוק:
נייד:
מנהל מכירות
עיסוק:
0506325791
נייד:
עיסוק:
נייד:
סוזן
אייל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
27/12/2007
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
פקיד מינהלה
תפקיד:
קיצור שירות - חייל מקא"מ
השכלה:
מגמה:
חוג:
Bell Highschool
2005
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה מחו"ל
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
גרוע
קריאה:
טוב מאוד
בינוני
דיבור:
טוב מאוד
בינוני
אנגלית:
ספרדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מרכז קליטה ועזרה מהמשפחה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
200161792
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
200161792
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09