ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
true
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Harel
Maayan
שם מלא באנגלית:
הראל
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
066118944
ת.ז.
מעיין
שם מלא:
8/11/1982
ישראל
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4464714
מיקוד:
דוא"ל:
כפר סבא
0545219821
עיר:
נייד:
עמנואל זמיר 8
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כפר סבא
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פנסיונרית
עיסוק:
05232503563
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
דורית
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
2/1/2003
שחרור:
שנה ו9
משך שרות:
סמל
תפקיד:
השכלה:
פסיכולוגיה
מגמה:
פסיכולוגיה
חוג:
אליאנס
מכללת תל חי
2010
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
3
שנות לימוד:
אוניברסיטת חיפה: תואר שני (MA) + תעודת התמחות בדרמה תרפיה (טיפול באמצעות אמנויות)
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
גרוע
קריאה:
טוב מאד
בינוני
דיבור:
טוב מאד
בינוני
אנגלית:
צרפתית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מכספי שלי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
066118944
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
066118944
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09