טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Motola
Oren
שם מלא באנגלית:
מוטולה
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
א
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
037040177
ת.ז.
אורן
שם מלא:
30.04.1985
ישראלית, צרפתית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5935741
מיקוד:
דוא"ל:
בת ים
0528840793
עיר:
נייד:
השומר 6
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
בנק דיסקונט
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
ג'וליאט
מרדכי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
2007
שחרור:
שלוש שנים
משך שרות:
לוחם
תפקיד:
השכלה:
תקשורת
מגמה:
פרסום ותקשורת שיווקית
חוג:
אנקורי
הקריה האקדמית אונו
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
בינוני
קריאה:
טוב מאד
בינוני
דיבור:
טוב מאד
בינוני
אנגלית:
צרפתית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

כן
כן

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
037040177
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
037040177
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
jsfs_edited.png