ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Rodrigues
Naama
שם מלא באנגלית:
רודריגז
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
036863165
ת.ז.
נעמה
שם מלא:
8.4.85
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7529840
מיקוד:
דוא"ל:
ראשון לציון
0545298224
עיר:
נייד:
הכובש 27 א'
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
איציק
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
2005
שחרור:
שנה
משך שרות:
שירות לאומי - עוזרת בבית ספר לילדים אוטיסטים שקמים. אסיסטנטית בבית חולים וטרינרי בבית דגן
תפקיד:
השכלה:
אמנות ומדעי החברה
מגמה:
חוג:
מקיף ז' רביבים
"הדרך" בית ספר למשחק
2012
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
3
שנות לימוד:
קורס כתיבה קומית של אבי כהן ב"סדנאות הבמה". לימודי תסריטאות פרטיים אצל אורי הלוי.
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
בינוני
בינוני
אנגלית:
ספרדית
ערבית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
באמצעותי ובאמצעות עזרה מהמשפחה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
036863165
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
036863165
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09