ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Sinai
Shiko
שם מלא באנגלית:
סיני
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
3
ילדים:
נשוי
מצב משפחתי:
028928240
ת.ז.
שיקו
שם מלא:
19.12.1971
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4730806
מיקוד:
דוא"ל:
רמת השרון
0508619949
עיר:
נייד:
מנחם בגין 6
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
הרצליה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
בגין 6 רמת השרון
כתובת:
דוא"ל:
גן ילדים
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
כתיבה ומכירות
נייד:
עיסוק:
נייד:
רבקה
0508619949
מיכל
0509619949
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
1.8.1993
שחרור:
3שנים
משך שרות:
איש צוות בשריון
תפקיד:
השכלה:
אקסטרני
מגמה:
מוסיקה
חוג:
מישלב
רימון
1998
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
2
שנות לימוד:
2007 קורסים בתסריטאות מתחילים ומתקדמים בהס חשיפה אצל צביקה קרצנר
2014-2015 קורסים באוניברסיטה הפתוחה במוסיקה וקולנוע, להבין סרטים, תולדות הקולנוע א',ב'
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
טוב מאד
קריאה:
טוב
טוב מאד
דיבור:
טוב
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מימון עצמי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
028928240
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
028928240
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
ציונים בג'פג.jpg