הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
glickman
nir
שם מלא באנגלית:
גליקמן
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
3
ילדים:
נשוי
מצב משפחתי:
025665324
ת.ז.
ניר
שם מלא:
22.01.1974
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
42945000
מיקוד:
דוא"ל:
כפר חיים
050-7646713
עיר:
נייד:
התאנה 8
09-8663903
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
רמת פולג
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כפר חיים
כתובת:
דוא"ל:
גמלאית
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
גננת
נייד:
עיסוק:
נייד:
רוזיטה
גיל ז"ל
גילי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
10.08.1995
שחרור:
3 שנים ארוכות
משך שרות:
לוחם פלח"הן
תפקיד:
השכלה:
מגמה:
בריאות טבעית
חוג:
אנקורי תל אביב
אוניברסיטת קליפורניה
2016
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
-18
שנות לימוד:
התחלתי את הלימודים במכללת מדיסין, בהמשך למדתי בכרכור, מכללת אלימה דרך אפרתה ועוד.
ב2016 עשיתי תואר שני, בהערכה, מטעם אוניברסיטת קליפורניה. כרגע עובד על דוקטורט בבריאות טבעית.
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
אכן שאלה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
025665324
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
025665324
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09