טופס הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א (2020/21)

מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות

בחר מסלול הרשמה:

מועד הגשת מבחני בית (מסלול מלא והפקה יוזמת): 11.02.2020

מועד הגשת מבחני בית תסריטאות 12.02.2020

האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
arrow&v
arrow&v
מען קבוע למכתבים:
פרטי התקשרות:
הורים בן/בת/זוג:
שירות צבאי / לאומי:
השכלה:
arrow&v
arrow&v
שפות זרות:
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

arrow&v
טען קובץ
JPG,JPEG

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

טען קובץ
JPG,JPEG
arrow&v

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
טען קובץ
doc, docx, pdf
טען קובץ
JPG,JPEG
טען קובץ
JPG,JPEG
טען קובץ
JPG,JPEG
טען קובץ
JPG,JPEG
1. קורות חיים בהיקף של 2 עמודים לכל היותר.
2. סריקת תעודת בגרות של משרד החינוך והתרבות או סריקה של אישור ציונים ממשרד החינוך והתרבות
3. סריקת תעודת זהות כולל הספח
יש לצרף סריקה קריאה של תעודת זהות בה יופיעו: מספר הזהות, שם פרטי, שם משפחה ושנת לידה
4. אישור על שירות צבאי, סריקה של תעודת שחרור מהצבא, תעודת פטור או אישור על שירות לאומי. 
5. תמונת פספורט עדכנית. 

6. תשלום עבור דמי הרשמה:

מסלול מלא - 440 ₪.
מסלול הפקה יוזמת - 250 ₪.
מסלול תסריטאות - 250 ₪.

דמי ההרשמה אינם מוחזרים גם אם המועמד ביטל הרשמתו.

תשלום דמי ההרשמה והמצאת כל המסמכים הנלווים כנדרש יהוו תנאי להתחלת הטיפול בהרשמתך. 

אם נרשמת לביה"ס ב -3 השנים האחרונות, הנך זכאי לשלם מחצית מדמי ההרשמה בלבד.

מועמד הנרשם למסלול המלא ולאחד משני המסלולים האחרים, ישלם 50% מדמי ההרשמה על המסלול האחר. שלוש דרכים לתשלום דמי ההרשמה:

1. באמצעות העברה בנקאית לפי הפרטים הבאים:

שם החשבון - בית הספר סם שפיגל
מספר חשבון - 409-310077
סניף - 074 (תלפיות, ירושלים)
בנק - 31 (הבינלאומי הראשון)

טען קובץ
Doc,Docx,PDF
נא לצרף אישור ביצוע ההעברה:

2. באמצעות המחאה (לפקודת ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים) ומשלוח בדואר לכתובת:

ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים
מבוא סם שפיגל, יד חרוצים 4, ת.ד. 10636, ירושלים, 9110501

(מומלץ לשלוח תשלום בדואר רשום - האחריות הנה על השולח בלבד).

3. במזומן במזכירות ביה"ס

הצהרה:
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה 
        לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

לפרטים על ההרשמה ושלבי הקבלה ראה בידיעון
מבחני הבית יישלחו כחמישה שבועות לפני מבחני המיון ובתנאי שהליך ההרשמה הושלם.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *