תיק הפקה

תיק ההפקה יוגש דרך המערכת עד שבוע לפני תחילת הצילומים.


הגשת תיק ההפקה היא תנאי ליציאה לצילומים.

כל האישורים והטפסים ניתנים להורדה ישירה מאתר זה.

 • תבנית - דפי פירוק תסריט (דף לכל סצנה)

 • תבנית - שוטינג, Story Board

 • Breakdown צילומים

 • דף המשכיות

 • דף ריכוז לוקיישנים ע"פ תסריט (כולל תאריכי צילום, איש קשר)

 • דף ריכוז רכבים להפקה (כולל איש קשר לכל רכב, מספר רישוי רכב)

 • דף ריכוז רשימת ארט (כולל תאריכי צילום ולוקיישנים)

 • דף קשר שחקנים (שמות כולל שמות משפחה)

 • דף קשר אנשי צוות

 • Daily call sheet

 • דוח סיכום הפקה יומי

 • רשימת ציוד להפקה (ציוד לסרט גמר) + עותק חתום שינתן במחסן אחרי חתימה על הציוד

 • תקציב סרט עלילתי 

 • אישור על עבודה של בני נוער בהפקות (אגף הרישוי - חוק עבודת הנוער מינהל הסדרה ואכיפה)

 • אישורים ע"פ הצורך כגון (Release למוזיקאי , אישורים מהעיירה, משטרה וכו')

אישורים מקוונים (באינטרנט)