הכנה למשמרת גריידינג


הסברים והנחיות נוספות תינתנה לעורך האופליין לפי דרישה.

הכנת הסרט לקראת המשמרת

את משמרות הגריידינג אנו מבצעים בחברה חיצונית על גבי מערכת גריידינג של Davinci. על מנת שנוכל לבצע מעבר מהיר בין המערכות יש להקפיד על השלבים הבאים.

 1. חשוב שכל חומרי הגלם המצולמים, גרפיקות, קבצי סאונד ומוזיקה יהיו על גבי דיסק באופן מרוכז ומסודר בתיקיות המקוריות.

 2. יש לייצא קובץ רפרנס של הסרט בגרסת Fine Cut הכולל גם את כל האפקטים שנעשו במערכת ה Off line (הקובץ ישמש את עורך הגריידינג לטובת בדיקה שכל החומרים מתוזמנים ונטענו למערכת גריידנג) - יש לייצא ב Codec DNX 36 (ממולץ מאד שיהיה Time code צרוב על התמונה)

 3. יש להכין Time Line -  Fine cut המכיל ערוץ אחד של וידיאו. אין צורך לצרף ל סיקוונס הנ"ל סאונד את ערוצי הסאונד.

 4. תהליך הקונפורום – יבוצע לפני משמרת הגריידינג בתאום מראש בסטודיו החיצוני

אפקטים מיוחדים מאפטר אפקטס

במקרים בהם הסרט מכיל אפקטים מיוחדים שנעשו באפטר יש לוודא:

1. יש להביא לאפטריסט רק את קבצי המקור עליהם יבוצעו באפקטים.

2. יש לוודא שאפטריסט מייצא את החומר בפורמט נכון שעליו יבוצע לאחר מיכן תיקון צבע במשמרת הגריידינג (ניתן לפנות לבית הפוסט על מנת לקבל תמיכה בנושא)

 

 

כותרות/רולר:

 • יש להניח כותרות (פתיחה/סיום), פתיחים וסגירים (של קרנות, מוסדות לימוד, גופי שידור וכוי) גרפיקות ורולר בזמן עריכת האופליין, על מנת לקבוע את התזמון הרצוי (כולל פייד אין/אאוט, במידת הצורך). ניתן למצוא בקישור הנ"ל

 • יש לספק את קבצי הגרפיקה בהם נעשה שימוש בסרט (פתיחים / סגירים / סופרים / כותרות מסך מלא) בנפרד, באיכות מלאה.

 • יש לספק רולר סופי, ממערכת האופליין בקובץ MOV, או בצורת קובץ פוטושופ (PSD) מעוצב. חשוב שהקבצים מהגרפיקאי יהיו בממדי התמונה (ב HD 1920, 2K 2048) 

 • יש להקפיד על רשימה מלאה ומוגהת- כל שינוי לאחר מכן עלול לגרום לעיכובים ולהארכת זמן האונליין. (תבנית לסדר הופעת הרולר ניתן למצוא בקישור, יש למלא אותו על מנת לקבל המייל את הקובץ כטיוטה לעבודה) 

 • חשוב להביא את כל הקבצים הגרפים על דיסק לטובת שילוב החומרים במשמרת הגריידינג

 

סרטים שמקבלים את תמיכל המיזם הירושלמי:

במאי שקיבל את תמיכת המיזם עליו להוסיף את הלוגו הדינמי מיד לאחר הלוגו הדינמי של ביה"ס.

יש להוסיף בקרדיט הסופי את המיזם ע"י הוספה של לוגו סטטי בלבד (דוגמה מופיעה בתבנית של הקרדיטים)

בסיום תהליך הגריידינג ביה"ס מעביר למיזם את רשימת הסרטים/במאים שזקאים לקבל את כספי המיזם כולל קישור לסרט המוכיח שהסרט עמד בתנאי הנדרשים.

רק לאחר העברת הרשימה למיזם - תבוצע פנייה של הבמאי לטובת מילוי כל הטפסים והמצאת אישורי מס לקבלת כספי המיזם.

תרגום הסרט:

 • ביה"ס עובד עם חברת תרגום חיצונית, לטובת הפקת התרגום יש לייצר מגרסת הפיין קאט Dialog list של כל הסרט. ולשלוח לקש"ח festivals@jsfs.co.il בצרוף קובץ H264 עם סאונד (ניתן למצוא דוגמה של DL בסוף המסמך)

 • מייד עם קבלת התרגום מחברת התרגום על במאי הסרט לעבור על הטקסט ולאשר אותו סופית.

 • ברגע שיש אישור ביה"ס יפיק קובץ מאסטר נוסף מתורגם

״צוא:

 • בסיום תהליך הגריידינג ״וצא קובץ מאסטר נקי (ללא כותרות תרגום), בפורמט Quicktime  DNxHD 185x באיכות מלאה ברזולוצ״ת Full HD. זהו קובץ שניתן לייבאו לתוכנת עריכת האופליין, לחיבור לתרגום, גרפיקות ולייצוא עצמאי.

 

דוגמה ל Dialog List

לפני 150 שנה

.התאגיד היה, יחסית, מוסד חסר משמעות

.כיום, הוא פולש לכל מקום

- כמו הכנסייה, המלוכה, והמפלגה הקומוניסטית
,במקומות וזמנים אחרים

.התאגיד הוא המוסד השולט של ימינו

,סדרה זו, על שלושת פרקיה

,מתייחסת לטבעו, התפתחותו, השפעותיו

.ועתידיו האפשריים של תאגיד העסקים המודרני

,אם בתחילה קיבל התאגיד הרשאה חוקית מצומצמת

מה איפשר לתאגיד של ימינו

?להשיג כוח והשפעה בלתי רגילים כאלה על חיינו

,נתחיל את החקירה שלנו

בעוד סקנדלים מאיימים לעורר ויכוח רחב

.בנוגע להעדר שליטה ציבורית על תאגידים גדולים

:גורג' ו. בוש, נשיא ארה"ב
...אבל אני כן חושב שיש הזדקרות מעל השוק..."

...של אי-אמון