להלן נוהל הסדרת זכויות מוזיקה בסרטי ביה"ס:

מוזיקה מקורית

מוזיקה מקורית ללא תשלום – יש להחתים את המוזיקאי עימו מתקשרים על ריליס  ולוודא שפרטי במאי  הסרט כולל חתימתו מצוינים  במסמך

מוזיקה  מקורית בתשלום – יש להחתים את המוזיקאי עימו מתקשרים על הריליס  ולוודא שפרטי במאי  הסרט כולל חתימתו מצוינים במסמך.

מוזיקה לא מקורית

מוסיקה מספריות פרטיות

יש לוודא שהמוסיקה הנרכשת (או המוסיקה שאינה בתשלום) כוללת את זכות השימוש לכל הפלטפורמות לרבות : הקרנה פומבית, שידור בטלוויזיה, הפצה באינטרנט, ללא הגבלה.

יש להמציא אשור בכתב (ריליס) מהספריה ממנה נרכשה המוסיקה, הכולל את הרשות לשימושים כפי שמצוין לעיל.

מוסיקה שהזכויות בה בידי אקו"ם;

יש לוודא שהמוזיקה המיועדת לשימוש רשומה בספרייה של אקו"ם ושבידי אקו"ם כל הזכויות במוסיקה (יכול להיות מצב שלאקו"ם יש זכויות שימוש, אך לא לשימוש אינטרנטי ) את הבירור יש לערוך באתר אקו"ם שם יש את המידע על כל יצירה.

למוסיקה שכל הזכויות בה בידי אקו"ם עליכם לרכוש מאקו"ם, את הזכויות להקרנות בפסטיבלים בארץ ובחו"ל.

על הסטודנט להמציא אישור בכתב מאקו"ם על רכישת הזכויות להקרנות לפסטיבלים בארץ ובעולם והסדרת התשלום בהתאם.

אין להשתמש בכל מוזיקה אחרת שלא מצוינת במסמך זה ואין לעשות שימוש במוסיקה שלא באופן המוזכר במסמך זה.