סדנת מיזנסצנה

סדנת תרגיל "המזנסצנה” בהנחיית יאיר לב ורוני ניניו תתקיים במהלך סמסטר א' של שנה ב'.
התרגיל יהיה מבוסס על פי סצנה נתונה מתוך מבחר סצנות לבחירתכם. הסצנות מתפרסמות באתר הקורס של יאיר לב. 

 • אורך התרגיל יהיה עד 3 דקות.

 • צילומי התרגיל יתחילו לפני תחילת הסמסטר ויתקיימו במהלך יום צילום אחד רצוף.

 • התרגיל יצולם בלוקיישן ביום אחד בלבד בחוץ/פנים (יום או לילה). לא תהיינה השלמות ולא יהיו פיצול ימי הפקה.

 • שימרו על ממדי הפקה מינימליסטיים ועל בטחון הצוות והציוד.

כללי
החל מה-יום 12/09/2019, יצאו תלמידי הכיתה לצילומי תרגיל ”מיזנסצנה”, התרגילים יצולמו בסופי השבוע כאמור החל מאמצע מחודש ספטמבר. 
קישור לסדר יציאה . בכל סוף שבוע (ימים חמישי, שישי ושבת) יצאו לצילומים 2 תרגילים צילומי הסדנה יסתיימו עד ה 04/01/2020
עריכת כל תרגיל תתבצע במהלך השבוע מיד לאחר החזרה מהצילומים.
בכל יום שלישי במהלך הסמסטר הכיתה והמנחים ייצפו במסגרת השיעור בשני תרגילים ע"פ הרשימה המפורטת למטה.
הוועדה ההוראה תתכנס ביום  (יעודכן בהמשך) תצפה בכל תרגילי הכיתה.


אחריות האסיסטנטים בסדנה

אסיסטנטים בסדנה: ירדן אבריאל , תמר פלד

 • ארגון וחתימה על ערכות הצילום לקראת יציאה לצילומים (ע"פ הלוז שנקבע תחילת ספטמבר בתיאום המחסן

 • קשר עם משרד ההפקות/ סטודנטים יהיה דרך מפיקי הסדנה והפוך.

 • קשר מול המרצים לטובת ארגונים לוגיסטיים לשיעור.

 • ארגון ואחריות על הקרנת תרגילים בכל שבוע ע"פ הרשימה המפורטת למטה.

 • עדכון משרד ההפקות בלוחות הזמנים (שינויים ביציאה להפקות והקרנת התרגילים בשיעור יעשו רק באישור משרד ההפקה)

 • ארגון וזיכוי של הערכות בסופם של כל הצילומים 

 • ארגון והכנה לקראת וועדת הוראה.

 התנהלות ההפקות “מזנסצנה” 

 • האסיסטנטים של הסדנה: יעבירו למשרד הפקות את שיבוץ התפקידים בהפקות. לפי הפרוט: במאי, צלם, מקליט, ע. צלם, ע. מקליט , תאורה, ע. הפקה. על גיליון אלקטרוני ב EXCEL.

 • אנשי צוות (צלמים ועורכים) יהיו מתוך רשימת המתמחים.

 • עורכים וצלמים ידרשו לעבוד על יותר מפרויקט אחד. את רשימת המתמחים ניתן למצוא בהמשך המסמך. כל מתמחה חייב בצילום/ עריכה של פרויקט אחד לפחות.

 • הצוות יהיה מורכב מתלמידי הכיתה בלבד. חל איסור מוחלט על עריכת התרגיל בידי הבמאי!

 • השיבוץ ישתנה רק באישור בכתב של מנהל הפקות או סגן מנהל ההפקות.

 • האסיסטנטים של הסדנה: יחתמו על ערכות הצילום ביום א' בתחילת ספטמבר. (הערכות ישמשו את הכיתה לכל הסדנאות).

 

צוות השחקנים/ תרגילים וסרטים

בתרגילי התלמידים ובסרטיהם  הנכתבים במקוריות למסך  מדי שנה  שיחקו במאות סרטי בית ספר לדורותיו שחקנים מהשורה הראשונה, ושחקנים חדשים, אקטורס ונון אקטורס, ללא תשלום  כספי.

המעשה הכלכלי של הפקת סרטי סטודנטים בסם שפיגל שברירי גם כך, עם כל השקעת בית הספר.

איגוד השחקנים שח"ם מנהל ויכוח מול בית הספר והחוג לקולנוע בת"א  כבר כשלוש שנים  על מדיניות בית ספר הטוענת במפורש לשותפות אמנותית במהלך עשיית הסרטים על בסיס תסריט מאתגר, ואינן רואות בשחקן מועסק בשכר יומי.

בית הספר, אם כך, אינו מאשר תמורה כספית לשחקנים, אך רוצה לכוון  את תלמידיו לגמול לשחקנים המרכזיים בדרך אלטרנטיבית ויצירתית.

בית הספר ימשיך להעניק את פרס המשחק בערב הגמר שלו, ואף יעניק את פרס המשחק בערב סרטי הביכורים ע"ש גלית רוזן.

 

במקביל נבקשכם בתרגילי  העלילה של שנה א' ובתרגיל מיזנסצנה של שנה ב', שלא לפנות לשחקנים. אלה תרגילים פנימיים. ההוראה מחייבת.

בנקשכם שלא לשלם לניצבים. טענת שח"ם כי תלמידים שלנו משלמים לניצבים, אכן חמורה.

כמו-כן, בנקשכם לצמצם למינימום העסקת אנשי צוות חיצוניים בתשלום. איש צוות משולם לגיטימי הוא מאפר/ת, תחום שאינו נלמד בבית הספר. החרגות לכך תהיינה ענייניות ונדירות.

ערכות צילום

 • לצורך הצילומים יועמדו 2 ערכות צילום מלאות. בשום מקרה אין רשות להעביר פרטי ציוד בין הערכות.

 • כל בימאי אחראי על ערכת הציוד שלו עד להעברת חתימה לבמאי הבא, מפיקי הסדנה ינהלו את מעברי הערכות בין ההפקות בצורה מסודרת.

 • לכל ערכה יהיה תא מיוחד לאחסון בין ההפקות (במחסן התלמידים) ויש לשמור על הסדר בתאים בפרט ובמחסן התלמידים בכלל.

 • העברת ערכת ציוד בין צוותי ההפקה תתבצע בין הבמאים בעזרת רשימת ציוד ובחתימת שני הבמאים. יש לדווח לאגף הטכני על כל בעיה שהתגלתה בציוד במהלך הצילומים ואין לחתום על ציוד לא תקין – האחריות על שלמות ותקינות הציוד חלה על הבמאי החתום על הערכה. שימוש אחראי ומקצועי בציוד הצילום הוא חלק מתהליך הלמידה בביה"ס, הציוד יקר ויש להשתמש בו ולאחסנו בהקפדה יתרה על תקינותו.

 • מידי יום א' בין השעות 09:00 ל 10:00 תהיה בדיקה של שתי ערכות הצילום בנוכחות מחסנאי תורן ובנוכחות הבמאים והצלמים של ההפקות האחרונות של סופ"ש ואחד ממפיקי הסדנה. יש להקפיד על לוחות הזמנים, איחורים לשיעור לא יתקבלו

 • האסיסטנטים של הסדנה, יעדכנו את משרד הפקות בכל יום ראשון עד הצהרים בדוא"ל לגבי: ביצוע הצילומים, העברת הציוד ובאם התעוררו בעיות בהפקה, בהעברת הציוד ובתקינותו.

עריכה

העריכה תתבצע בחדרי העריכה מיד לאחר הצילום במהלך החודש שקודם לתחילת הלימודים וכל שבוע עד לשיעור שמתקיים ביום ג' עם תחילת הלימודים. לאחר השיעור העורך והבמאי יהיו רשאים לערוך תיקונים בתרגיל ולהשלים אותו לקראת השיעור הבא או השיעור המסכם. אחסון חומרי הגלם ושמירת הפרויקט תתקיים על Hard disc אישי נייד שישמש את הסטודנט לכל עבודותיו במהלך השנה והשנים הבאות. כמו כן יש לדאוג לבצע גיבוי של ח"ג באופן מסודר שיבוץ חדרי העריכה יעשה על ידי הסטודנט לפי פניות החדרים באופן עצמאי.

וועדה צפייה

באחריות מפיקי הסדנה להכין את אסופת התרגילים לוועדת הוראה המסכמת את הסדנה.

אנא פעלו בהתאם להוראות ולשיבוצים שלכם במהלך הסמסטר- שינויים במועדי הצילום, נא לתאם דרך המפיקים של הסדנה ודרך מנהל ההפקות.