סדנת תיעוד המקום

 

כללי

סדנת "המקום" בהנחיית הבמאי ראובן ברודסקי, תעסוק ביצירת סרט תיעודי קצר שמתאר מקום בעיר ירושלים. 

אורכו של הסרט לא יעלה על  15 דקות (כולל קרדיטים) ויצולם במהלך סמסטר א' ובהמשך לתוך חופשת הסמסטר. 

בחירת הפרויקטים

 • בחירת הסרטים תעשה על בסיס תהליכי התחקיר, כתיבת התסריט והפרזנטציה באמצע סמסטר א'.

 • מספר ההפקות שיאושרו להפקה - עד 6 הפקות. 

 • המקום - נושא הסרט, חייב להיות בעיר ירושלים או בסביבתה הקרובה.

 • בחירת הפרויקטים שיצאו לצילומים תעשה במסגרת וועדה - פרזנטציה מסודרת שבה הסטודנטים יציגו את הצעתם. הפרזנטציה תכלול סינופסייס מסודר שמציג את המקום, הצהרת כוונות מנוסחת של נקודת המבט שבה הבמאי בוחר להציג את המקום בסרטו ותהייה מלווה בצילומי סטילס או קטעי ווידאו שמדגימים את ייחודיות הבחירה.

טופס הגשה

הגשת התסריטים תהייה דרך אתר האינסייד במועדים שימסרו בהמשך


יציאה לצילומים

 • קביעת מועדי הצילומים תהייה בתאום מנחה הסדנה למשרד ההפקות. סטודנט שהפרויקט שלו אושר לצילומים יפנה למנהל ההפקות לתאום תאריכים תאריכי הצילום.

 • לכל סרט מוקצבים 3 ימי צילום ויום נוסף לשלמות (לאחר צפייה בראפקאט ואישורו).

 • הסרטים יצולמו בסופי השבוע או במהלך החופשה בין סמסטר א' לב' 
   

לוח זמנים להתנהלות הסדנה
 

 • במהלך חופשת הקיץ יחפשו התלמידים ויבחרו "מקום" בעיר ירושלים שמבחינתם מהווה נושא טוב לסרט לוקיישן תיעודי. ביצוע תחקיר של "המקום", ובדיקת אפשרויות הצילום תוך כדי תיעוד בעזרת צילומי סטילס.

 • השבועות הראשונים של הסדנה יוקדשו להצגת הצעות לסרטי ״המקום״ ודיון בבחירות של התלמידים.

 • באמצע חודש דצמבר 2018, לפי הנחיית המנחה, תתקיים פרזנטציה מלאה של הפרויקטים שהבשילו לכדי יציאה לצילומים. במהלך חודש ינואר 2018 יחלו צילומי הסרטים וימשכו בחופשה בין סמסטר א' לב'.

 • במהלך סמסטר ב' תתחיל עריכת הסרטים ויציאה לצילומי השלמות. בסוף סמסטר ב' תתקיים וועדה לצפייה בראפקטים.

צוות ההפקה
צוות ההפקה יכלול את אנשי הצוות הבאים: במאי, מפיק, צלם, עוזר צלם – תאורן, מקליט ועורך (מהכיתה בלבד)

ציוד צילום
מצלמה - sony f7 עם עדשת זום

ערכת סאונד (בום, זום, מיקסר, 2 מיקרופונים אל-חוטיים)

תאורה מינימלית לפי צרכי ההפקה

מלגת הפקה

 • ביה"ס יתמוך בהפקת סרטי "מקום" במלגת הפקה בשווי של 3000 ש"ח.

תשלום המלגה יינתן בשני שלבים:

 1. 1500 ₪ לאחר הגשת תיק הפקה כולל רליסים למשתתפים בסרט תיעודי ואישר צילום במקום הצילומים. כמו כן טופס בטיחות חתום על ידי מפיק הסרט.

 2. 1500 ₪  לאחר השלמת עותק און ליין כולל מיקס סאונד והגשת רליסים לשימוש במוסיקה.

עריכה

באחריות הבמאי לבצע גיבוי של ח"ג שצולם על מצלמות Tape-less  - כרטיסי זיכרון, לדיסק קשיח אישי. 
בנוסף יש לאגף הטכני עותק של הדיסק לטובת גיבוי שישמר על שרת יעודי. הגיבוי הוא באחריות ההפקה וביה"ס לא יישא באחריות לחומרים שלא גובו על פי הנוהל.

העריכה תתבצע בחדרי העריכה של בית הספר מיד לאחר סיום הצילומים.

שיבוץ חדרי העריכה יעשה על ידי עורך הפרויקט  לפי פניות החדרים.

כל הפרויקטים ילוו במהלך הקורס ע"י המורה לעריכה בשעורים למתמחי עריכה ולאחר צפייה בראפ קאט ואישור מנחה הסדנה

יתחיל תהליך של חונכות עריכה בניפרד.