סדנת דמות

כללי

 

 • סדנת ”דמות” בהנחיית עידית אברהמי תתקיים במהלך סמסטר ב'.

 • אורך התרגיל הדוקומנטרי יהיה עד 10 דקות.

 • הצילומים יחלו בחופשת הפסח  , כל תרגיל יתבצע במהלך יום צילום ויום השלמות נוסף. (הציומים יהיו ע"פ מוכנות ובתאום מול מנחת הסדנה)

האסיסטנטים ותחומי אחריות בסדנה
 

ארגון וחתימה על ערכות הצילום לקראת יציאה לצילומים.

 • קשר עם משרד ההפקות/ סטודנטים יהיה דרך האסיסטנטים והפוך.

 • קשר מול המרצים לטובת ארגונים לוגיסטיים לשיעור.

 • ארגון ואחריות על הקרנת תרגילים בכל שבוע ע"פ הרשימה המפורטת למטה.

 • עדכון משרד ההפקות בלוחות הזמנים (שינויים ביציאה להפקות והקרנת התרגילים בשיעור יעשו רק באישור משרד ההפקה)

 • ארגון וזיכוי של הערכות בסופם של כל הצילומים 

 • ארגון והכנה לקראת וועדת הוראה.

נהלי הסדנה תרגיל "דמות"

 

 • החל מהשבוע שישי יצאו תלמידי הכיתה לצילומי תרגיל ה ”דמות”.

 • סיום צילומים עד השבוע 11 ללימודים 

 • הצילומים ייערכו במהלך סופי השבוע בלבד ולא על חשבון השיעורים.

 • לא תהיינה הפקות על חשבון ימי לימוד (גם לא על חשבון מכסת ההיעדרויות)

צוות

 

 • צוות צילום יכלול במאי צלם ומקליט (שימו לב! חל איסור מוחלט לבמאי לערוך את התרגיל של עצמו)

 • הכיתה תשובץ בטבלת יציאה להפקות ע"י הסטודנטים תוך כדי דגש שאין חפיפה מול הפקות "חפץ" מנחת הסדנה תגדיר את מוכנות התחקיר.

קישור לטבלת שיבוץ

ציוד

 

 • לטובת צילום יהיו שתי ערכות צילום לסדנת "דמות" שיעמדו לרשות הכיתה.

 • חתימה על מצלמה תתבצע מול המחסן המרכזי ע"י הבמאי של כל תרגיל, שאר הציוד יהיה בערכות ציוד נפרדות בתאי אחסון ייעודיים במחסן של הכתה.(על הצלם והמקליט להיות נוכחים בזמן החתימה ועליהם לבדוק את תקינות הציוד ע"י הפעלתו)

 • כל ערכת ציוד היא יחידה אורגנית ואין בשום מקרה רשות להעביר פרטי ציוד בין ערכות, כל במאי אחראי על ערכת הציוד שלו עד להעברת חתימה לבמאי הבא.

 • לכל ערכה יהיה תא מיוחד לאחסון (במחסן התלמידים) ויש לשמור על הסדר בתאים בפרט ובמחסן התלמידים בכלל.

 • על כל צוות לבצע הזמנת מצלמה דרך אתר ביה"ס מערכת הזמנת ציוד מצלמה, יש לבצע את ההזמנה לפחות 48 שעות מראש.

 • העברת ציוד בין צוותי ההפקה תתבצע בין הבמאים בעזרת רשימת ציוד ובחתימת שני הבמאים (ע"פ הנוהל של ביה"ס). יש לדווח לאגף הטכני על כל בעיה שהתגלתה בציוד במהלך הצילומים ואין לחתום על ציוד לא תקין – האחריות על שלמות ותקינות הציוד חלה על הבמאי החתום על הערכה.

 • בימי א' בין השעות 08:30 ל 09:45 תתבצע בדיקת שלמות ותקינות הציוד בנוכחות טכנאי מהאגף הטכני. המפיקים ידאגו להחזרתו של הציוד לאחר כל סוף שבוע וכן לביצוע בדיקתו ע"י צוותי הצילום שעבדו עם הציוד. (חשוב שיהיו לפחות שני נציגים מכל קבוצה בזמן בדיקת הציוד כולל הבמאי האחרון שחתום על כל הסט).

 • שימוש אחראי ומקצועי בציוד הצילום הוא חלק מתהליך הלמידה בביה"ס, הציוד יקר ויש להשתמש בו ולאחסנו בהקפדה.

 • כל חריגה מנהלים אלו שתפגע במישרין במהלכן התקין של ההפקות תטופל בחריפות.

 • זיכוי על הציוד של הסדנה יעשה במרוכז ע"י כל הכיתה ב XXXXXXXX

חיוב בגין נזקי ציוד ובלאי

 • במקרים של נזקים או חוסר בציוד שהתגלו בזמן הזיכוי יבוצע חיוב קבוצתי. הערכת הנזק תבוצע ע"י מנהל האגף טכני והחיוב יבוצע עד תום הסמסטר.

 • בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. 

 • במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או יישא בעלויות נוספות.

 • חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס. 

 • במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

עריכה

 

 • העברת חומרי גלם למחשב תתבצע מיד לאחר הצילום ובמהלך השבוע שלאחר הצילומים. החומרים ייצפו בכיתה ותחל העריכה.

 • על כל סטודנט שיצא לצילומים להעלות את החומר למערכת העריכה במידי ולהעמיד ראף שאורכו לא יעלה על 20 דק'.

 • העריכה תתבצע על הדיסק הנייד של כל סטודנט וסטודנט.

 • העריכה תתבצע בחדרי העריכה המיועדים מיד לאחר הצילומים ועד למועד ההקרנה ישמר הפרויקט על הדיסק הנייד של הסטודנט.

 • לכל תרגיל, ללא יוצא מהכלל, יהיה עורך שאינו בימאי התרגיל.

חונכויות

 

 • במהלך הסמסטר יקבעו ימי חונכות מרוכזים עם המנחה של הסדנה וליאורה קצירי.

 • החונכות שיקבל כל סטודנט תהייה באורך של 45 דק' ותלווה ע"י מנחי הסדנה עידית אברהמי וליאורה קצירי במהלך הסמסטר.

 • החונכויות של ליאורה קצירי יתחילו החל מהשבוע התשיעי של הסמסטר.

 • החונכויות יתקיימו בשלב של אבמבלי מתקדם או ראף קאט. (סטודנטים שיציגו חומרי גלם בלבד במהלך החונכות, החונכות תופסק)

 • טבלת חונכות

 • שמות הנחנכים יעודכנו בהמשך הסמסטר ע"י האסיסטנטים.

 • בכל שבוע הכיתה והמנחה ייצפו בתרגילים בשלבי העריכה השונים.


ועדת הוראה

 

 • ועדת ההוראה של ביה"ס תתכנס בשני מועדים XXXXXXXXX ותצפה בכל תרגילי הכיתה (נוכחות חובה לכל הסטודנטים בשני המועדים)

 • לקראת ועדת הוראה, האסיסטנטים של הסדנה יעתיקו יומיים לפני הוועדה את כל הסרטים לדיסק קשיח שיינתן להם ע"י מחלקת הפקה. הנחיות מדויקות על פורמט הסרטים יינתן בנפרד למפיקי הסדנה בסמוך למועד.

 • ההקרנה בוועדות תהייה ע"פ סדר היציאה לצילומים ומוכנות הסרטים.

 • על האסיסטנטים של הסדנה לדאוג שכל הסרטים תקינים ונבדקו ע"י הבמאים.

 • במהלך הוועדה יהיו האסיסטנטים של הסנה אחראים לניהול ההקרנה.

 • לוועדה יצורף דף המכיל את סדר הסרטים ע"פ שם הבמאי, צוות, שם הסרט ואורכו ליד כל שם יהיו לפחות 4 שורות ריקות למילוי הערות.