טופס ההרשמה לסם שפיגל

ביה"ס ליצירה קולנועית

נשלח בהצלחה

שימו לב - זוהי גרסה מותאמת לנייד של טופס ההרשמה. על מנת להשלים את ההרשמה לביה"ס יש לשלוח במייל את המסמכים הבאים:
 

תמונת דרכון, קו"ח, ת.ז ,תעודת בגרות, תעודת שחרור

אישורים רפואיים/ אבחון לקות למידה - במידה ויש.