סרט גמר במסלול עצמאי

אופן הגשת תסריט

כללי

נוהל זה בא להגדיר את מסגרת ההפקה, הקצאת אמצעים, חונכויות, מלגות הפקה ותהליכי פוסט לסרטי גמר שמופקים במסלול אלטרנטיבי. 

המסלול האלטרנטיבי מיועד לסרטים שתסריטי הגמר שלהם לא אושרו להפקה במסגרת מועדי ההגשה הייעודיים, או תסריטים שאושרו אך לא הגיעו למימוש במועדים שנקבעו להם.

סרט גמר שיופק במסגרת מסלול הפקה אלטרנטיבי יוכל להצטלם בשני מועדים אפשריים:
אופציה א - יחד עם תסריטי הגמר המאושרים בין חודש יוני עד פברואר 2021. 

אופציה ב' - צילום לאחר ערב הגמר עד דצמבר 2021.

בשני המקרים התסריט חייב לעמוד בתנאים של נוהלי הכתיבה של תסריט לסרט גמר.

זכויות

הזכויות של סרטי הגמר שיצולמו במסלול האלטרנטיבי יהיו שייכים לבמאי הסרט אלא אם כן יוחלט אחרת באופן הדדי על ידי בית הספר ואו הסטודנט.

תנאי הפקה

תנאי ההפקה מפורטים כדלקמן:

א. זמן צילום: עד 5 ימים ברצף. 

כל סרט יקבל כ 7 ימים להפקה כאשר רק 5 מהם מיועדים לצילומים ויתרת הימים להוצאה והחזרת ציוד.

ב. צוות: 

תפקידי המפתח (מפיק, צלם, עוזר במאי ועורך) יאוישו מתלמידי ובוגרי בית הספר אנשי צוות נוספים יכולים להיות חיצוניים או תלמידים משנים אחרות ובתנאי שההשתתפות בהפקה אינה מפריעה למהלך ההגשות ומבחני סוף השנה.

 

ג. ציוד

הסרטים יצולמו בציוד בית הספר המיועד לסרטי הגמר, מצלמות SONY FS-7  ועדשות תואמות. אם הסטודנט בחר לשכור ציוד צילום ממקור חיצוני, עלויות שכירת הציוד ישולמו על ידו, ישירות לחברת ההשכרה. במידה ובית הספר והתלמיד יגיעו להחלטה משותפת של העברת הזכויות לבית הספר (ראה סעיף 2 זכויות), ישקול בית הספר החזר עלות השכרת ציוד הצילום בתעריף בית הספר ל 5 ימים, כפי שנהוג בהפקות הגמר מן המניין.

 ד. חונכויות

הפקת סרט גמר במסגרת מסלול אלטרנטיבי תהייה זכאית לחונכויות בימוי והפקה בלבד.

ה. מילגת הפקה

סרט גמר במסלול אלטרנטיבי יהיה זכאי למלגת הפקה על סך  5000 ₪ בשני תשלומים:

3000 ₪  - עם יציאה לצילומים, לאחר הגשת תיק הפקה מלא ורליסים חתומים של השחקנים

2000 ₪ נוספים ישולמו עם השלמת הסרט ולאחר בדיקה של תשלום נזקי הפקה במידה ויהיו כאלה

 

ה. תהליכי פוסט ומיקס

במאי ועורכי הסרטים יכולים לערוך את הסרט בחדרי העריכה של בית הספר לפי פניות החדרים עד לחודש דצמבר של אותה שנה.

בית הספר יאפשר ביצוע משמרות און ליין ומיקס בבית הספר לפי הקריטריונים של סרט גמר. עליות עורך האון ליין ואיש המיקס יהיו על יוצרי הסרט אלא אם כן זכיות הסרט יחזרו לבית הספר (ראה סעיף 2 זכויות).