images.png

2021

שקוף זוהר

נטלי מנחם

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

פאבל, מנקה רחובות כפוף בשנות השבעים לחייו, מנקה את הרחוב אותו הוא מנקה יום יום. הוא כבר מכיר את התושבים המתגוררים באזור, הוא יודע מתי כל אחד יוצא ומתי כל אחד חוזר, הוא אפילו פיתח רגשות כלפי אחת מתושבות השכונה, רוזה שמה, בשנות השישים לחייה והוא מברך לשלום את העוברים והשבים. העניין הוא, שאף אחד לא רואה אותו. רוזה לא יודעת מקיומו, השכנים לא מחזירים לו ברכת שלום ופאבל שלנו שקוף. עד שהוא מוצא ז'קט ישן זרוק בפח.

מנקה רחובות שקוף מקבל הזדמנות חד פעמית להראות.

אוהבת לכתוב, בעיקר על נושאים שאנחנו מעדיפים להדחיק ולהתעלם מהם ביומיום.
רגעים קטנים מהחיים, זה הלחם שלי והאנשים השקופים, הם החמאה.

מאחוריי שני ספרי שירה, ומלפניי, אני מקווה, כמה וכמה תסריטים