images.png

2018

שיזפון

עומר טסל

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

40 מעלות בחוץ. השמש קופחת מעל בסיס הדרכת השריונאים "שיזפון" ואין איך לברוח מהחום המבעית. שוקרון (21) ואסי (20) נמצאים כרגע במשרד הסמח"ט כדי לגנוב מאוורר תעשייתי. זה היה כמובן, רעיון של שוקרון - המפקד הבעייתי והאנטיתזה של אסי, המפקד הצהוב של הפלוגה. הם פועלים ממקומות שונים, הם חיים לפי תורה שונה - אך עם זאת לשניהם משהו במשותף - הם לא מוערכים. לא על ידי הפלוגה שלהם, לא על ידי הידידות שלהם בבסיס וכמובן, לא אחד על ידי השני. בשיאו של מבצע הגניבה הם בעצם תופסים על חם זוג "פושעות". נועם ומאיה (19) - מדריכות שריון יפהפיות המשתזפות על גג מגוריהן הסמוך לבניין המשרדים, והשאלה המתבקשת הנשאלת היא, מה שני המפקדים יעשו עם המידע החדש שנחשפו אליו? האם יעבירו אותו הלאה, או בתור מי שעברו על החוק בעצמם פשוט יעלימו עין?

"שיזפון" הוא סרט הבוחן ערכים כמו חברות, מקצועיות ואמון בעודו מעלה למשפט את הבדלי הכוחות המובהקים בין שני המינים ובתוך בני אותו המין במסגרת הצבאית הנוקשה.

אני מציעה שתיקחו נשימה ותדליקו מזגן או מאוורר. הולך להיות כאן חם מאוד.