images.png

2019

שחזור

נוה בר שירה

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

יקי, חקלאי בן 83, עובר לחדר בבית אבות ומנסה לשחזר את סלון משפחתו הישן. כשכורסת העץ המיתולוגית שלו לא עוברת בדלת הוא נאלץ לחשב מסלול מחדש.