images.png

2019

ריבועים

נבט מזור

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

בריכה, נערים, כולם בבגדי ים. אבל כל פעם שעוז (15) מנסה להוריד את חולצתו, נדלק עליו פנס וכולם מסתכלים עליו. אחרי שנסיונותיו להדגיש ריבועים בבטן כושלים, עוז פוגש את אדל (15), שסובלת גם מפנס דומה. האם יחד השניים יוכלו לשתף פעולה ולמצוא את האומץ לקפוץ למים?