images.png

2020

רבקה וג'ורג'ט

אריאל פחימה

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

רבקה וג׳ורג׳ט חברות טובות בנות 80 מגיעות בקבריולט לבנה ליער ירושלים ומתכננות לשחזר את הסצנה האחרונה של תלמה ולואיז כמו שהבטיחו אחת לשנייה במידה והן יהיו זקנות חולות ועריריות.
אז מה יקרה במבחן המציאות עם קוניאק ישן, ברסלב אבוד ונוסטלגיות נשכחות?