images.png

2018

קסאס

סעוד

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

מוראד 13, ילד ביישן ומופנם, נדרש לבקשת חברו הטוב והשתלטן איהאב 13 להגיע לקיוסק השכונתי שהוא מקום מפגשם הקבוע. בכדי לעזור לו להיפרד מחנין החברה שלו באמצעות טלפון שקלים המוצב במקום. כאשר מוראד מגיע לקיוסק הוא מבין שהוא זה שצריך לעשות את זה בשבילו ולבשר לחנין. מוראד מסרב תחילה אך איהאב סוחט אותו רגשית ולא ממש נותן לו אפשריות להתחמק. מוראד אכן מדבר עם חנין שהיא גם בת כיתתו, בשיחה הם מגלים תחומי עניין משותפים והאינטראקציה ביניהם מעולה. ולמרות שאיהאב רוצה להיפרד מחנין, הוא לא ממש מרוצה מכך שמוראד לא ניגש ישירות לעניין ומקשקש על נושאים שונים לא קשורים, הוא מקנא. מוראד לא ממש מצליח להגיע לנושא לשמו התכנסו, הוא לא רוצה לפגוע בה. עד שהיא מגיעה בעצמה אל הבוטקה, ואיהאב יהיה חייב להיפרד ממנה בעצמו.