images.png

2019

פרידה

מיתר פרהט

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

כשאמא אריתראית מגיעה לאסוף החפצים של בתה המתה מהגן הנטוש שלה, היא מופתעת למצוא שם את הדבר האחרון שהיא חשבה שתמצא.