images.png

2020

פרחים בחושך

שי מרום-הרצברג

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

עומר נמצא בחדר בית חולים יום וליל, יושב לצד אשתו השרויה בקומה. ברוב שעות היום הוא מנמנם, כשגבו אל אשתו. ערב אחד הוא מתעורר למשמע קולות בכי של אישה צעירה, הנמצאת מעבר לווילון. הם מתחילים לתקשר ביניהם באמצעות הצלליות שלהם, כשווילון ההפרדה חוצה ביניהם. במשחקים של אור וצל, עומר מצליח למצוא נחמה, אופטימיות ואולי אפילו תקווה.