images.png

2018

עמוק מעל האדמה

דוד נוריאל

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

בעולם דיסטופי יש סוג ענישה חדש. אנשים אשר ביצעו פשעים נכלאים בכלוב נייד הממוקם ליד ביתם. לאורך שהותם בכלוב דמם הפקר, והם נתונים לחסדיהם של העוברים והשבים היכולים להתעלל בהם כרצונם.
בעולם זה נמצא אוריאל 17, נער גדול מימדים, בעייתי וקשה, אשר גם כן נכלא עקב פשע שביצע. לאוריאל יש אח קטן, אלמוג, בן 13, ילד פלא ושחיין מצטיין המהווה מקור גאווה להוריהם. באופן שרק נראה כמקרי, ביום בו אוריאל נכלא אמורים לחגוג לאלמוג בר מצווה בחצר הבית. אביו של אוריאל מאוד לחוץ מהמצב והמבוכה שבנו יטיל עליו כאשר אורחים יתחילו להגיע ויראו את בנו המופרע כלוא כך לעיני כל. אוריאל לעומת זאת, לא מרגיש אי נוחות כלל. אפילו כשאביו מצליח לקבל בשבילו אישור ליום חופש אחד מהכלוב, אוריאל מסרב לצאת. אוריאל נחוש להישאר כלוא. בצעד נואש אביו מנסה לגרום לו לצאת מהכלוב בכוח אך אוריאל נשאר בשלו ואז אף מבצע פעולה אשר גורמת לרשויות החוק רק להחמיר את העונש. עכשיו אוריאל כלוא ברחוב לעיני כל, וערום. אמא של אוריאל באה לבקר אותו אך הביקור רק מוביל לעוד ריב משפחתי. הערב מגיע, החצר ערוכה והבר מצווה אמורה להתחיל. אביו של אוריאל מקבל החלטה והוא מכסה את הכלוב של אוריאל בדיקטים שחורים על מנת להסתיר אותו ואת הבושה אותה אוריאל יגרום. אוריאל, כועס, מושפל ופגוע, עדיין לא מוותר. הוא מנסה לבעוט בדיקטים ואף מצליח לגרום לסדק קטן. הוא צופה מבעד לסדר על הבר מצווה ועל אחיו שבדיוק בא לנאום, אוריאל נואש, ואז עולה במוחו רעיון נוראי...