images.png

2019

עורב ויונה

עדי מזור

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

ראמי ונעמה, זוג מעורב שמנהל זוגיות בסתר, נתפסים ע"י שוטר אשר נותן להם דו"ח מסוג אחר - ובכך חושפים מציאות דיסטופית במדינת ישראל.