images.png

2018

נשימתה האחרונה

דור אורבוך

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

קומדיה עם נגיעות סוריאליסטיות על אישה שמתה לפני שאמרה את שעל ליבה. להלוויה של רבקה מתכנסים ילדיה, שכבר שנים שמים עליה פס. כל שנותיה היא רק נתנה ולא קיבלה בחזרה, ואת התסכול שמרה בבטן. בהלוויתה היא תקום לתחייה מהתכריכים ותשא דברים, כדי שתוכל למות בשקט.