images.png

2020

נעליים גדולות

ארפינה גבורגיאן

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

אנה, מנקה בגיל העמידה העובדת בחברת הייטק עשירה- מרגישה על בשרה את הבדלי המעמדות במציאות האופפת אותה במשרד. היא מוצאת דרך לשבור את השגרה ולהגשים לכמה רגעים את הפנטזיות שלה, עד ש....