images.png

2019

נביעה תמה

חיה מושייב

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

נטע נשואה טרייה, חדשה בישוב עם בן זוג. נטע מארגנת את הבית ואת עצמה לטהרה. איתמר בן זוגה במילואים, בציפייה לחזרתו, נכנסת למפגש עם דני. נטע בורחת מהבשורה על אהובה, דני שנתפס בעיניה כשונה ממלא מקום עבורה בציפייה לאיתמר.