images.png

2018

מתוקה

נור

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

בחצר בית קפה עממי יושבת אור(29) מפוחדת, היא ממתינה לטוביה (67) אותו נמנעה מלראות 15 שנה.
טוביה נכנס נרגש, הם מתיישבים זה מול זו, כשמבוכה מציפה אותם, ומנהלים שיחה כביכול תמימה, בה אור סוגרת חשבון פתוח על מה שטוביה עשה לה בילדותה.