images.png

2019

משתתף בצערכם

נבט מזור

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

הושע (17), שבאבניק בודד שעובד כמשלים מניינים בבית העלמין שבהר המנוחות, מתחזה לחבר של נער שנהרג כדי להתחבר ל"חבורה" של החברים המגניבים של המנוח.