images.png

2017

מנקה הכותל

נמרוד הוכנברג

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

ריאן עובד כמנקה פתקים בכותל כבר מעל לעשר שנים.
לילה אחד ,באמצע עבודת ניקיון הפתקים, מגיעים שני נערים חברי ׳׳לה פמיליה׳׳ ,ומתחילים להתגרות בו ולהכניס את הפתקים בחזרה.
מתחיל ביניהם סוג של משחק, כמו חתול ועכבר, כשבסופו הוא חושב על רעיון יצירתי:
הוא ירשום פתק ויזרוק אותו לערימה, הם לא יוכלו לזהות מהו הפתק שלו ובכך "יטמא" את כל הפתקים ואי אפשר יהיה להחזירם לקיר הכותל.
התכנית שלו מצליחה, הם עוזבים את המקום.
מבלי לומר מילה