images.png

2019

מישל מנצח

בן יוסף חסדאי

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

מאז שמישל (35) עזב את הבית הוא מנסה לקנות מקום בליבה של ביתו מאיה.
חגיגות יום הולדתה התשיעי מסתבכות כאשר מישל טועה כמו הורים רבים לפניו,
ונותן למאיה את מה שהוא צריך במקום את מה שהיא צריכה.