images.png

2020

לופ

שיקו סיני

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

הסיפור הוא על קבוצת אנשים הנמצאים בלופ.
משה,67, עובד בחדר במתנ'ס שכונתי בריפוי בעיסוק. הוא וחבריו יושבים סביב שולחן מאזינים לרדיו
רשת ב' ומחברים פלסטיקים למסמרים. כאלו שיתמכו במדף בארון.
יום אחד משה מגלה שבחדר הסמוך יושבת קבוצה בדיוק כמו שלו, ומפרידה בין הפלסטיקים והמסמרים.
משה המופתע נאלץ לפעול, האם יצליח להשתחרר מהלופ ?