images.png

2020

להוריד מסכות

אור הוכמן

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

במסיבת פורים שכבתית אופיר חסרת הביטחון מגלה את כוחה המשחרר של המסכה, ולומדת בדרך הקשה מתי דווקא עדיף להסיר את כל המסכות