images.png

2020

יום עם אבא

תום צור וייספלדר

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

לגדי (54) אבחנו סרטן סופני בריאות. בזמן שאמה בחו"ל, תמר (29) מבלה
את היום עם אביה בבית קפה המשקיף על הרי ירושלים. גדי עצבני, ספק
מהסטרואידים ספק מהאבחון, ואת עצביו סופג המלצר (17) מלא שמחת
החיים. תמר נאלצת להפריד ביניהם, ובניסיון להרגיע את אביה נותנת לו
להרכיב אותה על האופנוע שלה למרות שהוא אינו כשיר לנהוג. תמר מנסה
לגייס את אביה להילחם, גדי מצידו מתחיל בפרידה מתמר, שמסרבת לקבל
זאת.