images.png

2018

התבגרות על גלגלים

צבי קוכמייסטר

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

בעולמם של סקייטרים הסקייטפארק הוא לא רק מגרש. הוא הבית, הוא חלון הראווה, הוא השער לחלומותיהם ולעיתים הוא הוא אף הופך לשדה קרב. אהרון (17) הוא סקייטר, מופנם המאוהב בסתר בשרה (17).
אהרון משוכנע כי שרה ׳גדולה עליו׳ בכמה מספרים היא יפה ממנו, אמיצה ממנו ומחליקה הרבה יותר טוב ממנו. אהרון חולם לגשת לשרה ולנסות ליצור איתה קשר אבל העולם של הסקייטפארק הוא עולם ללא מילים. זהו עולם של פעולות, קריאות עידוד ומחוות ידיים. זה עולם נקי של אסטטיקה, תנועה ומהירות. הראווה, מפגני האומץ והיכולת האישית מאפשרים ׳חיזור׳ אין סופי אך לא ממומש. האנדרנלין והתשוקה מבקשים להתפרץ אך הקוד ההתנהגותי נשמר.
כששרה מותקפת על ידי רם (17) אחד המחליקים הקבועים בפארק, האידיליה המתקיימת ׳לכאורה׳ מעל פני הסקייטפארק מופרת באחת. על אף הקפאון שמביאה התקיפה ׳הסיר המבעבע׳ יוצא משליטה וגולש ׳ושמורת הטבע׳ מתמלאת באלימות ודם בה ימצא גם אהרון את מקומו ואת הדרך לבטא את רגשותיו הכנים על אף הפחדים והמכשולים המלווים אותו.