images.png

2021

הנאום

יובל מעוז

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

לבנה היא יו"ר ועד הורים והכינה נאום מפוצץ לטקס סיום כתה ו' של בנה, שי. היא מתעלמת משי לאורך הטקס וכשעולה לדבר המיקרופון שלה לא עובד. התקלה מוציאה את צדדיה המכוערים והמביכים של לבנה על הבמה. היחיד שיכול להרגיע אותה הוא דווקא בנה, וכשהוא עושה זאת היא פתאום רואה אותו באור אחר...

אם שמנסה להגשים את עצמה דרך תפקיד בבית הספר של בנה עולה לנאום בטקס סיום אך המיקרופון לא עובד.

אני יובל, בת 27 מיפו. אני מורה לתאטרון בבית ספר יסודי והדינמיקה עליה כתבתי קרובה לליבי. מעבר לחוויותיי כמורה מגולם בה פחד גדול שלי של חוסר הגשמה שיפול יום אחד על ילדיי לעתיד עד שייאלצו לנתק לי את המיקרופון....