images.png

2021

הדגלנית

תאם סמל

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

ערב יום הזכרון. תמוז ממונה לתפקיד דגלנית בטקס העירוני, יחד עם כמה מחברי שכבת ה'. היא נחושה להצטיין ובכך לכבוש את לבו של ברק המדריך. על רקע שירי הטקס היא אוחזת בדגל בגאון, נמתחת לדום, שומרת על פני אבן ואף מצליחה לחכך זרת בידו של ברק בהיחבא. אלא שכשבת כתתה שיושבת בקהל מתייפחת בקול גדול מול מצגת שמות הנופלים, ברק שובר מהשורה כדי לנחם אותה, ותמוז מבינה שהיא עומדת בפני בעיה.

כשתמוז נבחרת לתפקיד דגלנית בטקס יום הזיכרון, היא נחושה להצטיין על מנת לכבוש את לב ברק המדריך. אלא שכשבת כתתה הבוכיה נכנסת לתמונה, היא מבינה במהרה שהיא עלולה להישאר עם כל הדגל ביד

מגיעה מעיתונות ופילוסופיה. עבר בדגלנות. עתיד לוט בערפל