images.png

2018

האזכרה של סבא יצחק

אלון רזניק

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

נילו, מטפלת זרה מסרי לנקה, דוחפת את חוה הזקנה על כיסא הגלגלים שלה בחיפוש אחר הקבר של יצחק, בעלה. השמש הקופחת לא מקלה על המסע בים הקברים, כמו גם העובדה שחוה למעשה מתה כבר בכניסה לבית העלמין (למרות שאף אחד לא שם לב).