images.png

2020

דג

נל לוגסי

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

מיה (12) היא אחות קטנה-גדולה לאור (16) האוטיסט, שאליו היא מורגלת ואדישה 24/7. כאשר האוטיזם שלו חודר את הבועה שלה ומחייב אותה לצאת ממנה ולו רק לרגע, היא נוכחת לגלות עולם עדין ופשוט יותר ממה שדמיינה.