images.png

2020

ביאור חמץ

דניאל שירין

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

מיכאל, ילד חרדי בן 12, מקבל ספר במתנה מאביו החילוני, אך נאלץ להחביא אותו מאמו. יום טרם הפסח, בזמן בדיקת החמץ, אמו מגלה את הספר, אלא שבהמשך הבדיקה יתברר שמיכאל הוא לא היחיד שמסתיר סודות. הגילוי המפתיע על האם, יעזור לילד שנקרע בין שני העולמות, לעשות את הבחירה הייחודית שלו.