images.png

2021

אתה ואני נוסעים לאט

שירה נגן

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

אייל משאיר את בנו, רועי, לשמור לבדו על המכונית המבולגנת שלו. ברגע בו אייל מסיט את מבטו מהרכב, גרר מגיע וגורר את המכונית משם. אייל מתחיל לרוץ ברחובות תל אביב ולרדוף אחר המכונית שמכילה את זכרונות העבר שלו. ברגע בו הוא מצליח להגיע אל הגרר הוא יאלץ לבחור בין המכונית לבין בנו רועי. באותו רגע גורלי נראה כי חוקי התנועה לוקחים את ההחלטה בשבילו. זהו סיפור על יחסים בין אב ובנו, על תפקיד ׳ההורה׳ והאחריות הכרוכה בו.

אייל מתייחס לרכב שלו כמעין מחסן שבו הוא שומר חפצים מהעבר. ברגע בו הוא משאיר את רועי, בנו, לבד ברכב הוא יצטרך להתמודד עם השאלה האם להיאחז בעבר או לטפח ולשמר את הקשר עם בנו בהווה.

אני שירה בת 22 מתל אביב וכשגדלתי בעיר התחביב של ההורים שלי היה תמיד לחנות באדום לבן ולהשאיר אותי באוטו.