images.png

2019

אשר ושירה

אדם שפר

שנת העלאה לאתר

שם התסריט:

שם התסריטאי/ת:

מייל לקשר:

סינופסיס

כשאשר, וורקוהוליק צעיר, מפנה בוקר כדי לבלות עם בת זוגו, בגן החיות בו היא עובדת, צלצולי הטלפון שלו מונעים ממנה לספר לו משהו והיא חוטפת את הסלולרי שלו ומשליכה אותו לכלוב הקזואר. אשר ברגע של פזיזות מטפס אל תוך הכלוב כדי להחזיר את הטלפון ומגלה שהוא תלוי בה כדי לצאת.