הנחיות להגשת תסריט גמר

נהלים ולו"ז להגשת סיפורים - סינופסיסים ותסריטים לסרטי גמר


תכנון זמנים כללי להפקת סרטי הגמר.

חונכות אישית לפתוח הסיפור הקולנועי לסרט גמר תתקיים במהלך החודשיים ראשונים של סמסטר א'  לאחר מכן תינתן חונכות לתסריטים המלאים

הגשת סיפורים - סינופסיסים, תהייה ב 2 מועדי ההגשה הראשונים.
מחודש ינואר ועד יוני יוגשו תסריטים מלאים לפי הנהלים המצורפים
הפקות הגמר יצולמו החל מיוני וימשכו עד לחודש פברואר בשנה הבאה.
עריכה, השלמות, פסקול ומוסיקה (פוסט פרודקשין) מתום הצילומים של כל סרט וסרט  ועד חודש לפני ערב הגמר שייתקים 
בחודש יולי.
ההגשה היא מקוונת בפורמט PDF. יש להגיש לפי נוהלי הגשת תסריט לסרט גמר, כמפורט להלן:

 

  • דף שער: שם הפרויקט, שם המגיש, דראפט מספר, שם החונך (במידה ויש) ותאריך.

  • סינופסיס

  • דף דמויות

  • תסריט (עד 12 עמודים לא כולל עמוד השער) 

  • הצהרת כוונות - דבר הבמאי

  • מצ"ב דף הנחיות ודוגמא להגשת תסריט על פי נהלי קרן הקולנוע הישראלי, יש לכתוב את  התסריט על פי נהלים אלו בלבד

קישור - הנחיות לפורמט של תסריט

 

צפייה בתסריטים שהועלו לאתר

 

הגשה שלא תעמוד בתנאים הנ"ל לא תוגש לקריאה ללקטורים!

אופן הגשת תסריט